Medlem af Opto Gruppen

Hvem er medlem i Opto

Det er de butikker der ønsker at:
  • drive forretning i eget navn

  • være selvstændige og selv bestemme - i modsætning til at være ansat i ens egen butik under andet ejerskab 

  • selv bestemme vareudbuddet

  • spare tid til administration, ved samfakturering

  • vælge frit fra et stort udbud af reklamematerialer bl.a. materiale til butiksvideo

  • efteruddanne sig

  • være med i et fagligt forum og få gode kollegaer

  • kunne tilbyde kunderne gode priser da omkostningerne ved et medlemskab af Opto er lave 

  • være en del af Nordic Optical Alliance med 420 butikker

En frivillig kæde

En kæde skal skabe kædereaktioner

En kæde er ikke et mål i sig selv. Opto Gruppen, en sammenslutning bestående af 140 landsdækkende optikbutikker, der har den målsætning at opnå favorable leverandøraftaler, at skabe markedsføring med gennemslagskraft og endelig at være et rart og imødekommende forum for erfaringsudveksling. Vi lægger vægt på gennemsigtighed, så medlemmerne ved, hvad de får for det dog meget lave kontingent.


Frihed med muligheder

Det er vores erfaring at behovene og mulighederne er afhængige af det lokalsamfund, butikkerne fungerer i. Vi lægger vægt på, at butikkerne har deres egen uafhængige og personlige profil. Derfor styres hverken sortiment eller markedsføring centralt, men udelukkende af den enkelte butiks behov. Vi tilbyder vore medlemmer en lang række nye kampagner hvert år. Materialet rummer alt fra annoncer, plakater, flag, brochurer, kuverfyld og materiale til butiksvideo mv.


Opto Gruppen | Boelskilde 11 | 7120 Vejle Øst | Tlf.: 76 50 01 50 | Fax: 76 50 01 51 | info@opto.dk